Vyléčení 4124228
Nakažení 4168015
Úmrtí 41759

21.11.2022 05:30

Reakce na odhady porušení karantény

Zaznamenali jsme silnou reakci na odhady porušení karantény u lidí vracejících se z Itálie na základě agregovaných dat o platbách, které jsme dříve zmínili. Obáváme se, že zde došlo k několika nedorozuměním ohledně interpretování dat:
Naše analýza měla především ukázat na fakt, že docházelo k rozsáhlému porušování katantény, přičemž přesné procento je asi lhostejné. Lidé nepřikládali vládnímu opatření žádnou váhu a neuvědomovali si vážnost situace. To donutilo vládu sáhnout k mnohem přísnějším opatřením, než jaká by byla nutná v případě spolupráce obyvatelstva.

Zmíněné číslo tedy není možné chápat jako odhad počtu lidí, kteří skutečně a seriózně porušili karanténu. Toto číslo bude násobně menší a není bohužel jak ho z agregovaných dat zjistit. Je potřeba brát v potaz také to, že tato data už jsou starší a týkala se období po skončení jarních prázdnin, kdy opatření ještě nebyla tak silná. Od té doby můžeme v jiných agregovaných analýzách (například ekonomický dashboard COVID19CZ) vidět, že transakce za dopravu (vlaky, autobusy, apod.) a na nádražích a letištích výrazně klesají. Poslední opatření tedy mají znatelný pozitivní dopad.
Zpět