Vyléčení 444406
Nakažení 519723
Úmrtí 8138

30.11.2020 01:32

Vzájemná pomoc