Vyléčení 1633162
Nakažení 1666082
Úmrtí 30280

21.06.2021 08:41

Vzájemná pomoc